โรงเรียนสัตหีบ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง เด็กหญิงสปัณธ์ ฤทธิ์มังกรสุข รองชนะเเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน เด็กหญิงนิษฐ์ชิตา ทันหา รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน เด็กหญิงกิ่งกมล บำรุงเขตต์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน เด็กหญิงนลินรัตน์ ฤทธิ์มังกรสุข รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน เด็กชายภาคิน คงกะพันธ์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง เด็กชายเจษฎา รับคำอินทร์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุกสี รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน เด็กชายวัชรพันธ์ อ่วมประเสริฐ รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566